Neler yeni

MTA, Nadir Toprak Elementleri Üzerine Geliştirilen Projeyi Başlattı!

Katılım
28 Ağu 2021
Mesajlar
76,981
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, "Türkiye'nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme" projesi kapsamında kurulması planlanan tesis için saha gezisi gerçekleştirdi.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve Türkiye-Avrupa Birliği maddi desteği olarak Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile geliştirilen “Türkiye’nin Nadir Toprak Elementleri (NTE) Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında çalışmalar yürütülmeye başlandı.

Projenin Amaçları

-İleri Teknolojinin Vazgeçilemez Stratejik Hammadde Kaynağı olan nadir toprak elementlerinin ülkemizde bilinen cevherleşme sahalarının bilimsel yöntemlerle incelenmesi, cevherleşmelerin oluşum mekanizmalarının ortaya konulması, jeolojik/jeodinamik modellerin geliştirilmesi ve bu bilgiler ışığında potansiyel olabilecek sahaların araştırılmasını sağlamak.

-Mevcut cevherleşme sahalarından temin edilecek örnek ve minerallerden ekonomik ve çevreye zarar vermeyen kimyasal yöntemlerle nadir toprak elementlerinin kazanılması ve zenginleştirilmesi üzerine bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

-Zenginleştirilecek olan nadir toprak elementlerinin metalurjik çalışmalarda kullanılmasına ve yüksek katma değerli yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

[COLOR=rgb(var(--color_15))]-Ülke olarak 2023 ve sonraki ulusal hedeflerimiz kapsamında arttırılması planlanan ileri teknolojik faaliyetler için ihtiyaç duyulacak kritik öneme sahip bu hammadde kaynağının araştırılmasına ilaveten geleceğe yönelik üretim stratejilerinin oluşturulması ve rasyonel ekonomik politikalarının belirlenmesine destek vermek.[/COLOR]

-Nadir toprak elementlerinin uluslararası politikalar üzerinde var olan stratejik gücü ve günümüzde sürekli değişen dış politika dengeleri göz önüne alınarak, ülkemizin gelecekte dışa bağımlı olmadan kendi hammadde ihtiyacını karşılayabilmesine bilimsel katkıda bulunmak.

-Yapılması planlanan jeolojik, kimyasal, metalurjik ve uluslararası politika çalışmaları kapsamında ülkemizdeki ilgili diğer kuruluşlar (örn.; TENMAK-NATEN, MTA, Eti Maden) ve uluslararası çalışma grupları ile bilimsel işbirliği sağlamak.

Kaynak : https://www.yeraltihaber.com/haber/...ri-uzerine-gelistirilen-projeyi-baslatti-1371
 
Üst